Genomförda spelningar

Olika sorter av olika saker har spelats för en rad organisationer som ett led i eller uppstart av deras mångfalds- och diskrimineringsarbete. Här är några exempel på organisationer som fått del av föreställningen och det efterföljande seminariet.

Uppsala Universitet
Ulricehamns kommun
SLU – Uppsala och Alnarp
Göteborg energi AB – Göteborg
Nynäshamns kommun – Nynäshamn
SEB, Finansförbundet – Stockholm
Vårdförbundet SÖS – Stockholm
Eskilstuna församling
Ulricehamns kommun – Ulricehamn
Mångfaldsdag för personal inom universitet och högskolor – Uppsala
Mångfaldsdag för personal och studenter SLU – Uppsala
Konferensdag om MR-frågor – Sensus Karlstad
Sensus Riksförbund – Stockholm
Sensus Uppsala – Konserthuset Uppsala
Sensus Uppsala Härnösand – Uppsala
Personaldag Enköpings samfällighet – Enköping
Konferensdagar Sensus Sverige – Åre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s