Uppföljande seminarium

Föreställningen kan följas upp av ett interaktivt seminarium, där skådespelarna i TeamK utgår från den beställande organisationens egna policydokument om mångfald och jämställdhet.

Under två timmar belyser vi dessa frågor utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen och arbetar också med värdegrunder och fördomar ur både individens och organisationens perspektiv.

TeamK kan också, om så önskas, ge en ytterligare fördjupning av innebörden i och bakgrunden till diskrimineringslagen ur ett historiskt och människorättsligt perspektiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s